1.meer informatie: Ambulante begeleiding


Ambulante begeleiding Nieuwkomers- en NT2 onderwijs in Dalfsen, Ommen en regio


Het aanbod

In de gemeente Dalfsen, Ommen en regio is een ambulant begeleider Nieuwkomers- en NT2 onderwijs werkzaam.

De inzet van de ambulant begeleider is er altijd op gericht om ondersteuning te bieden aan IB-ers, leerkrachten, RT-ers en onderwijsassistenten bij het geven van onderwijs aan anderstalige leerlingen.


De inzet van de ambulant begeleider is er tevens op gericht om het onderwijs en de begeleiding zo in te richten, dat de handelingsbekwaamheid van de leerkracht toeneemt. Daar waar dit onvoldoende mogelijk is, of waar de leerling te weinig voortuitgang boekt zal de ambulant begeleider meedenken over alternatieven.


Werkwijze:

1. De school heeft een hulpvraag t.a.v. een anderstalige leerling.

2. School neemt contact op met de ambulant begeleider via onderstaand contactformulier

3. De ambulant begeleider komt op school voor een intakegesprek.

4. Er wordt een ‘Plan van aanpak’ opgesteld.

5. Dit plan wordt geëvalueerd en bijgesteld na een afgesproken periode.

6. De ambulant begeleider blijft de voortgang van de anderstalige leerling volgen.

7. De ambulant begeleider kan een kind doorverwijzen naar een TaalOndersteuningspunt (TOP) in de buurt.


Contact

Wilt u meer informatie of vrijblijvend een gesprek plannen. Neem via onderstaand formulier gerust contact met ons op.