Aanmelden


De school kan via bijgevoegd formulier leerlingen/kinderen aanmelden bij de coördinator TaalOndersteuningsPunten, tevens ambulant begeleider NT-2 en Nieuwkomersonderwijs.


U ontvangt een bevestiging en een uitnodiging voor een gesprek. Tijdens dit gesprek volgt uitleg over de intake-procedure en de werkwijze van het TOP.


Voor meer informatie of het aanmelden van een nieuwkomer voor het TOP-nieuwkomers, de taalklas, op de Dennenkamp in Ommen zie https://dennenkamp.nl/anderstaligenieuwkomers of kunt u contact opnemen met m.vukkink@ooz.nl