Aanmeldprocedure

Verwachtingen

Na aanmelding van het kind door de school wordt van de ouders verwacht dat ze toestemming geven aan de school om (toets)gegevens te delen met de TOP leerkracht.  

Van de school wordt verwacht structureel te overleggen met de TOP leerkracht.  

Scholen die vallen onder een ander bestuur betalen een kleine bijdrage.