let's get to know each other

Wat is het taalondersteuningspunt?

Een Taalondersteuningspunt (TOP) is een locatie waar de nieuwkomer of de NT2 leerling met leerproblemen of een leerachterstand, structureel een onderwijsaanbod op maat krijgt aangeboden.

Visie: Vergroten van de kansengelijkheid door het uitbreiden van het zorgtraject met zogenaamde Taalondersteuningspunten, in de drie kernen, voor nieuwkomers en NT2 leerlingen.

Visie & Missie

Visie:

Vergroten van de kansengelijkheid door het uitbreiden van het zorgtraject met zogenaamde Taalondersteuningspunten, in de drie kernen, voor nieuwkomers en NT2 leerlingen.


Missie:

Streven naar een uitstroomprofiel dat past bij de cognitieve-, sociale- en emotionele capaciteiten van de NT2 leerling.

Wat is het doel?


Het doel van de Taalondersteuningspunten:


· Opzetten van een structurele, langdurige, kwalitatief goede voorziening voor nieuwkomers en NT2 leerlingen in de leeftijd van 6 tot 13 jaar, die de fluctuaties van leerlingenaantallen kan opvangen door samenwerking en financiering van drie regionale besturen PO (Floreant, OOZ, PCO-N).

· Achterstanden in leerstof en woordenschat aanpakken door structurele- en doelgerichte instructie op maat, pré-teaching en /of het versneld aanbieden van de leerlijn waarbij de aandacht gericht is op de focusdoelen (SLO).

· Aanbieden en uitbreiden van de woordenschat (ook rekentaal).

· Vergroten van de algemene kennis over de leefomgeving, de natuur en cultuur in Nederland.

· Ontzorgen van de groepsleerkracht.

Locaties


De Taalondersteuningspunten zijn te vinden op:

· De Kardoen, Floreant, Ommen.

· 't Avontuur, OOZ, Dalfsen.

· De Wegwijzer, PCON, Nieuwleusen.

· De Dennenkamp, OOZ, Ommen, voor nieuwe nieuwkomers.


Voor wie?


· Nieuwe nieuwkomers.

· Nieuwkomers (< dan 4 jaar en > langer dan 1 jaar in Nederland) en NT2 leerlingen met hiaten of achterstanden in een leerlijn.

· Wanneer de capaciteit van het taalpunt het toelaat: Anderstalige leerlingen die gebaat zijn bij het preventief aanbieden van bepaalde leerstof waardoor ze op groepsniveau kunnen (blijven) functioneren. Anders dit op de eigen school oplossen.


Aanmeldingsprocedure


1. Het kind wordt aangemeld door de reguliere school bij het Taalondersteuningspunt.

2. Aanmelden door het online intakeformulier in te vullen.

3. Tevens wordt het toestemmingsformulier besproken met de ouders van het aangemelde kind.

4. Beide formulieren worden naar de gekozen TOPlocatie verzonden.

5. De TOP leerkracht neemt zo spoedig mogelijk contact op voor een afspraak.

6. Samen wordt vervolgens het OPP van het TOP ingevuld en wordt de hulpvraag geformuleerd.

7. Leermiddelen en leerstof worden besproken. Ook de organisatie wordt vermeld. Hiervoor wordt goedkeuring gevraagd aan de school.

8. Op vastgestelde momenten is contact tussen de groepsleerkracht en de leerkracht van het taalondersteuningspunt. Minimaal twee keer in de periode tussen de vakanties in.